Varje år drabbas ca 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp i Sverige. Plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst. Det kan vara en familjemedlem, en kollega, en medmänniska på gatan eller en nära vän, ung som gammal. Därför är det så viktigt att någon i ens närhet omedelbart larmar och startar hjärt- lungräddning. Se till att du är förberedd på det oförberedda! Lär dig hjärt- lungräddning.

Alla deltagare som genomgår utbildningen får ett utbildningsbevis.

Kursinnehåll

  • Lägesbedömning
  • Kontroll av medvetande
  • Utföra andningskontroll
  • Larma 112
  • Utföra HLR vid hjärtstopp
  • Placera medvetslös i stabilt sidoläge
  • Åtgärder vid luftvägsstopp

Efter genomförd utbildning har du kunskap för att kunna utföra hjärt-lungräddning på person som drabbats av hjärtstopp, samt agera vid ett luftvägstopp.

Målgrupp

Alla.

Målsättning

Kunskap i hjärt- lungräddning HLR borde vara en självklar kunskap hos oss alla. Du får grundläggande kunskaper i första hjälpen vid hjärtstopp. Efter genomförd utbildning i HLR, kan du självständigt utföra hjärt- lungräddning tills räddningstjänsten eller ambulansen tar över.

Antal deltagare

Max 10-12 personer per kurstillfälle.

Instruktörer

Av Svenska HLR-rådet certifierade instruktörer i HLR, BARN-HLR och D-HLR. Med erfarenhet från kommunal räddningstjänst och flygplatsräddningstjänst.

Kurslängd

Cirka 1½ timme.

Pris

Kontakta oss för offert.

Har du frågor?

Lars-Erik Sjöö
Brandskyddsföreningen Värmland
lasse.sjoo@bsfvarmland.se
072-521 03 15

Lars-Erik Billström
Brandskyddsföreningen Värmland
lars-erik.billstrom@bsfvarmland.se
070-295 82 50

Niklas Skog
Utbildningsansvarig/instruktör
Karlstad Airport
niklas.skog@karlstad.se
054-540 77 33 / 0708-55 60 33

Gunnar Johansson
Karlstad Airport
gunnar.johansson2@karlstad.se
070-001 02 22