Kursinnehåll

Grundläggande HLR, samt hanterande av ett luftvägsstopp. Kunna använda en hjärtstartare. Förståelse kring arbetssättet enligt L A B C. Kunskap om grundläggande behandling av olika olycksfall och sjukdomstillstånd. Larma 112. Åtgärder på olycksplatsen. Användande av handbrandsläckare. Agera och släcka brand i kläder.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till alla som har vägen som sin arbetsplats och som utför arbete åt Trafikverket, det vill säga personal som arbetar minst 100 timmar/år på vägarna. Exempelvis yrkesförare, vägarbetare och taxichaufförer.

Målsättning

Kursen ger dig de kunskaper du behöver för att kunna agera på ett riktigt sätt vid en trafikolycka att kunna varna, larma, ge första hjälpen, hur du hanterar skadade på en olyckplats samt släcka bränder.

Kurslängd

8 timmar inkl. lunch och fika, max 20 personer.

Pris

Kontakta oss för offert.

Har du frågor?

Lars-Erik Sjöö
Brandskyddsföreningen Värmland
lasse.sjoo@bsfvarmland.se
072-521 03 15

Lars-Erik Billström
Brandskyddsföreningen Värmland
lars-erik.billstrom@bsfvarmland.se
070-295 82 50

Niklas Skog
Utbildningsansvarig/instruktör
Karlstad Airport
niklas.skog@karlstad.se
054-540 77 33 / 0708-55 60 33

Gunnar Johansson
Karlstad Airport
gunnar.johansson2@karlstad.se
070-001 02 22