Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga, heta arbeten är utbildade och har certifikat.

Kursinnehåll

Utbildningen omfattar bland annat brandkunskap, gällande säkerhetsregler, försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter och organisation på tillfällig arbetsplats, samt praktik.

Målgrupp

Anställda och entreprenörer som utför heta arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av heta arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

Målsättning

Efter utbildningen ska deltagaren kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga heta arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras. Godkänd deltagare erhåller certifikat.

Behörighet

Utbildningen ger behörighet för heta arbeten i 5 år. Gäller från 2015-01-01 certifikat tillhandahållas av Brandskyddsföreningen Sverige. Efter genomgången utbildning och godkänt resultat på certifieringstest erhåller hetarbetaren ett fysiskt (eller digitalt) bevis på sin behörighet – ett certifikat. Certifikatet distribueras direkt från Brandskyddsföreningen Sverige till den adress som utbildningsdeltagaren eller den som anmält hetarbetaren uppgett vid anmälan till arrangören. Det tar cirka en vecka från det datum då hetarbetaren blivit godkänd på certifieringstestet.

OBS! Har du en dator, surfplatta eller smartphone rekommenderar vi att du tar med denna vid utbildningstillfället. Du kan då göra certifieringstestet på plats. Du kan även genomföra certifieringstest så snart du har tillgång till en dator efter genomgången utbildning. Certifieringstest kan göras digitalt inom en månad från utbildningstillfället.

Övrigt

Från och med 2015 kommer utbildningen för Heta Arbeten ha genomgått en större revidering, både för arrangör, instruktör och deltagare. Nytt är att en certifieringskostnad tillkommer med 200 SEK/år och tas ut som en engångskostnad 1 000 SEK exklusive moms vid kurstillfället.
Läs mer på www.hetaarbeten.se

Kurslängd

7 timmar inkl. lunch och fika

Pris

Kontakta oss för offert.
OBS! Vid anmälan ska deltagarens personnummer, mobilnummer och e-post anges.

Har du frågor?

Lars-Erik Sjöö
Brandskyddsföreningen Värmland
lasse.sjoo@bsfvarmland.se
072-521 03 15

Lars-Erik Billström
Brandskyddsföreningen Värmland
lars-erik.billstrom@bsfvarmland.se
070-295 82 50

Niklas Skog
Utbildningsansvarig/instruktör
Karlstad Airport
niklas.skog@karlstad.se
054-540 77 33 / 0708-55 60 33

Gunnar Johansson
Karlstad Airport
gunnar.johansson2@karlstad.se
070-001 02 22