Grundläggande brandkunskap är en bra och heltäckande utbildning för alla anställda inom en organisation/ett företag. Utbildningen fungerar även utmärkt för privatpersoner.

Kursinnehåll

  • Brandförloppet
  • Tidig upptäckt
  • Vad är eld?
  • Rädda, varna, larma, släck
  • Handhavande av brandsläckare
  • Hur släcker du en mindre brand
  • Att arbeta förebyggande
  • Praktisk övning

Målgrupp

Anställda inom företag och offentliga förvaltningar.

Målsättning

Att bli riskmedveten genom att kunna identifiera brandrisker, förebygga brand och i ett skarpt läge släcka/begränsa en brand.

Kurslängd

4 timmar.

Pris

Kontakta oss för offert.

Har du frågor?

Lars-Erik Sjöö
Brandskyddsföreningen Värmland
lasse.sjoo@bsfvarmland.se
072-521 03 15

Lars-Erik Billström
Brandskyddsföreningen Värmland
lars-erik.billstrom@bsfvarmland.se
070-295 82 50

Niklas Skog
Utbildningsansvarig/instruktör
Karlstad Airport
niklas.skog@karlstad.se
054-540 77 33 / 0708-55 60 33

Gunnar Johansson
Karlstad Airport
gunnar.johansson2@karlstad.se
070-001 02 22