Hemmet är vår trygghet. Där umgås vi med familj och vänner och njuter av värme och samvaro. Det är sannolikt vårt livs viktigaste plats.

Samtidigt är det samhällets vanligaste brandplats. Bränder i bostäder är mer än dubbelt så vanliga som bränder i alla andra byggnader tillsammans.
Brandskyddsföreningen Värmland erbjuder gratis utbildning till föreningar.

Kursinnehåll

  • Brandteori och brandförlopp
  • Vanliga brandorsaker
  • Identifiera och förebygga brandrisker
  • Vikten av tidigt larm
  • Utrymning 
  • Brandskyddsutrustning

Målgrupp

Föreningar/privatpersoner

Målsättning

Efter genomförd utbildning ska du ha fått de kunskaper som du behöver för att kunna identifiera brandrisker, förebygga och agera på rätt sätt om det börjar brinna i din bostad. Utbildningen ska ge information om vilken utrustning man bör ha för ett brandsäkert hem.

Kurslängd

3 timmar.

Pris

Utbildningen är kostnadsfri (begränsat antal kurser).

Har du frågor?

Lars-Erik Sjöö
Brandskyddsföreningen Värmland
lasse.sjoo@bsfvarmland.se
072-521 03 15

Lars-Erik Billström
Brandskyddsföreningen Värmland
lars-erik.billstrom@bsfvarmland.se
070-295 82 50

Niklas Skog
Utbildningsansvarig/instruktör
Karlstad Airport
niklas.skog@karlstad.se
054-540 77 33 / 0708-55 60 33

Gunnar Johansson
Karlstad Airport
gunnar.johansson2@karlstad.se
070-001 02 22TILL ANMÄLA