Vad gör du om ett barn får ett hjärtstopp?
Eller plötsligt sätter i halsen och inte kan andas?
Eller ramlar och blir medvetslöst?
Eller skär sig på en något vasst?

Kursinnehåll

  • Kontroll av livstecken på ett barn
  • Lägga ett barn i stabilt sidoläge
  • Hantering av ett luftvägsstopp hos barn
  • Praktisk träning av att genomföra hjärt och lungräddning

Målgrupp

Alla.

Målsättning

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i första hjälpen till barn, inklusive hjärt-lungräddning, samt kunskap om hur du kan förebygga barnolycksfall. Efter genomförd utbildning i BARN-HLR, kan du självständigt utföra hjärt- lungräddning tills räddningstjänsten eller ambulansen tar över. Utbildningens mål är att ge dig kunskap hur du ska agera vid ett hjärt- och eller luftvägsstopp på ett barn. Alla deltagare som genomgår utbildningen får ett utbildningsbevis.

Antal deltagare

Max 6 personer per kurstillfälle.

Instruktörer

Av Svenska HLR-rådet certifierade instruktörer i HLR, BARN-HLR och D-HLR. Med erfarenhet från kommunal räddningstjänst och flygplatsräddningstjänst.

Kurslängd

Cirka 2 timmar.

Pris

Kontakta oss för offert.

Har du frågor?

Lars-Erik Sjöö
Brandskyddsföreningen Värmland
lasse.sjoo@bsfvarmland.se
072-521 03 15

Lars-Erik Billström
Brandskyddsföreningen Värmland
lars-erik.billstrom@bsfvarmland.se
070-295 82 50

Niklas Skog
Utbildningsansvarig/instruktör
Karlstad Airport
niklas.skog@karlstad.se
054-540 77 33 / 0708-55 60 33

Gunnar Johansson
Karlstad Airport
gunnar.johansson2@karlstad.se
070-001 02 22