Funktionen på sprinklersystemet kan få ett avgörande utfall på de skador brand orsakar. Anläggningsskötaren är den som sköter, underhåller och säkerställer att vattensprinklern fungerar. 

Kursinnehåll

  • Förebyggande brandskyddsarbete
  • Kravställare
  • Regelverk – SBF 120:8/SS-EN 12845
  • Sprinklersystemets omfattning och funktion
  • Komponenter, vattenkällor, systemtyper
  • Dimensionering, riskklassificering
  • Underhåll, service, provning, besiktning
  • Vanliga fel på anläggning
  • Anläggningsskötarens arbete
  • Utbildningen motsvarar krav för anläggningsskötare enligt tilläggskrav i SBF 120:8, bilaga 120-06.

Målgrupp

Dig som är eller ska bli anläggningsskötare samt fastighetsansvariga, fastighetsförvaltare, räddningstjänstpersonal med flera.

Målsättning

Du ska efter utbildningen ha de grundläggande kunskaperna som krävs för att utföra skötsel och underhåll på sprinkleranläggning.

Kurslängd

8 timmar inkl. lunch och fika.

Pris

Kontakta oss för offert.

Har du frågor?

Lars-Erik Sjöö
Brandskyddsföreningen Värmland
lasse.sjoo@bsfvarmland.se
072-521 03 15

Lars-Erik Billström
Brandskyddsföreningen Värmland
lars-erik.billstrom@bsfvarmland.se
070-295 82 50

Niklas Skog
Utbildningsansvarig/instruktör
Karlstad Airport
niklas.skog@karlstad.se
054-540 77 33 / 0708-55 60 33

Gunnar Johansson
Karlstad Airport
gunnar.johansson2@karlstad.se
070-001 02 22