Byggnad där ett automatiskt brandlarm är installerat ska regelverket SBF110:8 följas. Brandlarmet skall vara utformat enlighet berörda kravställare som t ex är BBR, Arbetsmiljölagen, LSO, försäkringsbolag, kunder, Räddningstjänst, hyresgäster m fl. För skötsel och underhåll skall det finnas minst två av anläggningsägaren utsedda personer (anläggningsskötare), dessa skall ha fått en erforderlig utbildning. 

Den här utbildningen ger teoretisk och praktisk kunskap om anläggningars funktion, skötsel och praktiskt handhavande. Med rätt utbildning kan antalet onödiga larm minskas, samt att anläggningens effektivitet alltid upprätthålls.

Kursinnehåll

  • Regler och föreskrifter SBF 110:8
  • Kravställare
  • Anläggningstyper
  • Detektering principer
  • Undvika onödiga larm
  • Larmöverföring
  • Kontrollistor och rutiner
  • Åtgärder vid larm, från och tillkoppling av sektioner
  • Praktiska övningar

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till fastighetsägare, driftchefer, drifttekniker fastighetsskötare eller person i företaget som är ansvarig för företagets automatiska brandlarmanläggning.

Målsättning

Utbildningen syftar till att ge ansvariga till automatiska brandlarm ingående kännedom om brandlarmanläggningens funktion, skötsel och handhavande. Utbildningen ger teoretisk och praktisk kunskap om anläggningars funktion, skötsel och praktiskt handhavande. Med rätt utbildning kan antalet onödiga larm minskas, samt att anläggningens effektivitet alltid upprätthålls.

Kurslängd

8 timmar inkl. lunch och fika.

Pris

Kontakta oss för offert.

Har du frågor?

Lars-Erik Sjöö
Brandskyddsföreningen Värmland
lasse.sjoo@bsfvarmland.se
072-521 03 15

Lars-Erik Billström
Brandskyddsföreningen Värmland
lars-erik.billstrom@bsfvarmland.se
070-295 82 50

Niklas Skog
Utbildningsansvarig/instruktör
Karlstad Airport
niklas.skog@karlstad.se
054-540 77 33 / 0708-55 60 33

Gunnar Johansson
Karlstad Airport
gunnar.johansson2@karlstad.se
070-001 02 22