Brandskyddsföreningen Värmland är en ideell förening med uppgift att inom Värmlands län hjälpa människor, företag och organisationer att ta eget ansvar för sitt brandskydd. Genom Brandförsvarsutbildning i Värmland håller vi utbildningar inom brandskyddskunskap för att företag och organisationer ska kunna ta eget ansvar för sitt brandskydd.

Föreningen bedriver och organiserar sin verksamhet i samråd med Brandskyddsföreningen Sverige.  Arbetet bedriver vi i nära samverkan med länets räddningstjänster.  Våra instruktörer är alla aktiva brandbefäl från länets räddningstjänster och således väl förtrogna med riskbilden i just din kommun. Arbetet sker genom utbildning, information, rådgivning samt andra aktiviteter som riktas till allmänheten, företag och organisationer.

Brandskyddsföreningen Värmland
Besöksadress: Karlstads Airport
Postadress: Våldalen 578, 655 91 Karlstad
Telefon: 072-521 03 15
E-post: lasse.sjoo@bsfvarmland.se