Brandutbildningar

Brandskyddsföreningen Värmland håller utbildningar i samarbete med Karlstad Airport och kommunala räddningstjänster. Vi har fasta utbildningar i brandsäkerhet, men vi skräddarsyr även utbildningar så de passar er verksamhet.

  • Heta arbeten
  • Systematiskt brandskyddsarbete, SBA
  • Grundläggande brandkunskap
  • Hjärt- lungräddning
  • Anläggningsskötare
  • Brandfarlig vara
  • Hjälp på väg